• انسان هروقت به آذربایجان نگاه می کند عزت و افتخار می بیند.(مقام معظم رهبری)

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

سردار جعفری در گفتوگوی زنده رادیو سراسری در خصوص قرارداد فدراسیون فوتبال

در پی شائبه ها و مطالب منتشره در خصوص قرارداد بلیط فروشی الکترونیکی فدراسیون فوتبال با یک شرکت گفت...

سردار جعفری: اجازه دهید افراد توانمند و آشنا در کمیسیون نظارت باشند

امروز در طی انتخابات اعضای کمیسیونهای شورای شهر تبریز علارغم کاندیداتوری سردار جعفری در کمیسیون نظار...

جعفری: آقایان با وجهه بین المللی تبریز بازی نکنند

وقتی در سایت خبری شهرداری(شهریارنیوز) خبر دریافت جایزه بین المللی سیاستهای کیفیت هوا از میلان ایت...

  • سردار جعفری در گفتوگوی زنده رادیو سراسری در خصوص قرارداد فدراسیون فوتبال

  • سردار جعفری: اجازه دهید افراد توانمند و آشنا در کمیسیون نظارت باشند

  • جعفری: آقایان با وجهه بین المللی تبریز بازی نکنند

You are here صفحه اصلی