• انسان هروقت به آذربایجان نگاه می کند عزت و افتخار می بیند.(مقام معظم رهبری)

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

بازدید از نمایشگاه قرآن در ماه مبارک

سردار جعفری با حضور در نمایشگاه قرآن از نزدیک با فعالیتهای صورت گرفته آشنا شده و با مسئولین دیدار نم...

مصوبه مهم اما در سکوت و آرامش

مصوبه 2000 میلیارد تومانی اخذ وام شهرداری نشان همت شورای شهر تبریز در پیشبرد برنامه های سال 93 خصوصا...

فرصت های طلایی تراکتورسازان

تراکتور 5سال بعداز صعودبه لیگ برتر روند رشد داشته وسه کاپ را در ویترین افتخارات خود قرار داده م...

  • بازدید از نمایشگاه قرآن در ماه مبارک

  • مصوبه مهم اما در سکوت و آرامش

  • فرصت های طلایی تراکتورسازان

You are here صفحه اصلی