• انسان هروقت به آذربایجان نگاه می کند عزت و افتخار می بیند.(مقام معظم رهبری)

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

بازدید از نمایشگاه قرآن در ماه مبارک

سردار جعفری با حضور در نمایشگاه قرآن از نزدیک با فعالیتهای صورت گرفته آشنا شده و با مسئولین دیدار نم...

مصوبه مهم اما در سکوت و آرامش

مصوبه 2000 میلیارد تومانی اخذ وام شهرداری نشان همت شورای شهر تبریز در پیشبرد برنامه های سال 93 خصوصا...

  • گزارش تصویری/دفاع از مردم بی دفاع و مظلوم غزه در مقابل دانشگاه تبریز

  • بازدید از نمایشگاه قرآن در ماه مبارک

  • مصوبه مهم اما در سکوت و آرامش

You are here صفحه اصلی